Tisdag 31 augusti 09:00 - 12:00  

Sjuk- & Hälsovård

Utformning och planering av sjuk- och hälsovårdslokaler är kanske det mest krävande i många aspekter. Inte minst under det gånga året visat på utmaningar vi hade svårt att förutse.

Att välja material och lösningar till denna bransch ställer din kunskap och erfarenhet på sin spets. Vi går igenom lösningar för receptioner och smittominimering, dörrar för krävande utrymmen, golvmaterial, inredning av patientrum och toaletter samt klimatsmart byggmaterial. Föredragen hölls live i ca 20 minuter per leverantör. 

Du kan läsa mer om innehåll och se kontaktuppgifter till föredragshållarna och se deras inspelning HÄR ->
Nedan finns en länk till hela inspelningen.

Föredrag

Nedan presenteras info och kontaktuppgifter till representanterna samt länkar till respektive leverantörs inspelning.

Svalson


Bara ett tryck på knappen – det är allt som behövs för att öppna våra eldrivna skjutluckor. Vi visar våra ergonomiskt riktiga luckor för receptioner, restauranger, apotek, sjukhus, polisstationer och för miljöer med höga säkerhetskrav.

Vi visar även hur vår Cit i Lä kan användas för minskad smittspridning i offentliga lokaler.Föredragshållare:

Anna Källström
+46 (0) 70 268 79 58
anna.kallstrom@svalson.com

www.svalson.com

Foamglas


FOAMGLAS isoleringssystem i sjukvårdsmiljö

Vi är med och skapar liv på takytor med vatten- och brandsäkra isoleringssystem. Med vårt unika FOAMGLAS Kompakttakssystem möjliggörs att outnyttjade takytor kan göras om till beträdbara aktivitetsytor för såväl patienter som personal.

Några exempel på lösningar är: takparker, planteringsytor, solcellstak och taklekplatser. Våra isoleringssystem skapar så väl vattentäta som obrännbara klimatskal både på tak men även i markkonstruktioner med beprövad funktion i mer än 50 år.

Föredraget kommer handla om problemställningar vid isolering i sjukvårdsmiljö samt exempel på lösningar och referensprojekt med fokus på aktiva tak och markkonstruktioner.

Samt ett gott hållbarhetsexempel med ett sjukhusprojekt från tidigt 70-tal som fortfarande är fullt fungerande.”

Föredragshållare:

Björn Ask 
0701- 48 91 46
bjorn.ask@owenscorning.com


www.foamglas.se

Lamidoors


Lamidoors insåg i ett tidigt skede att tillverkningen av glasfiberdörrar måste hålla högsta nivå i renlighet, slagtålighet och vattentäthet för att bli ett ledande och känt företag inom sjuk och hälsovård.

Genom att anamma de anrika finska båtbyggartraditionerna och kunskaperna som finns i Österbotten så framtogs de mest lämpade glasfiberdörrarna för sjukvårds miljöer.

Föreläsningen idag kommer att handla om nytänkande och produktutveckling av glasfiberdörrar men också om hur vi skapar en trevligare, tryggare och mer hållbar miljö för de anställda och intagna inom sjuk och hälsovården.


Föredragshållare:

Henrik Grön
070-3512692
Henrik.gron@lamidoors.com

www.lamidoors.com

Tarkett


Tarkett har gedigen erfarenhet av golv inom sjukhusmiljöer och är marknadsledare inom segmentet.
Det ställs hårda krav både på rumsliga utformningen och miljön på ett sjukhus påverkar patienternas möjligheter att återhämta sig snabbare, både fysiskt och psykiskt. God design kan bidra till en läkande patientmiljö men också till en bättre arbetsmiljö för personalen. Golvet spelar en viktig roll för den visuella utformningen och kan underlätta orienterbarheten och att hitta rätt.

Minst lika viktigt är de många funktionella egenskaperna hos sjukhusgolv. Hygien och infektionsprevention är ett prioriterat område, vilket innebär att golvet bör vara smutståligt, lätt att rengöra samt ha en god resistens mot kemikalier och desinfektionsmedel.

Ett bra sjukhusgolv behöver också ha god gångkomfort men samtidigt lågt rullmotstånd, uppfylla krav på brandsäkerhet och kunna hantera statisk elektricitet. Självklart måste sjukhusgolv också vara slitstarka och hållbara, vilket är bra både ur miljösynpunkt men också för ekonomin.

Tarkett är övertygade om att cirkulär ekonomi är rätt strategi för att spara på jordens resurser, minska avfallsberget och hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen. Det innebär att vi lägger stora resurser på att utveckla produkter för cirkularitet men även på att ta fram tekniker för att identifiera, hantera och processa installationsspill och utrivna golv och sedan använda det som råvara i nya golv. Tarkett kommer att informera om möjligheten att återvinna gamla vinylgolv och berätta om världsnyheten IQ Natural som sänker CO2 utsläppen med hela 60% jämfört med traditionella PVC golv.
 
Föredragshållare:

Daniel Norén
08-625 19 02
daniel.noren@tarkett.com

www.tarkett.se

Bano


Idag finns det många badrum, både i privata hem, vårdhem och i hälsoinstitutioner, som i liten utsträckning är anpassade för personer med särskilda behov.

Banos vision är ett badrum som reducerar vårdpersonalens belastning och förbättrar brukarens livskvalité. Arbete på vårdboenden, demensboenden och sjukhus är hårt arbetskrävande och vi har länge fokuserat på de belastningar som personalen möter och användarens funktionsbehov.

I samarbete med bl a KTH och med stöd av Vinnova har Bano utvecklat en ny vändbar toalett som ger både brukare och vårdpersonal helt nya möjligheter inne i badrummet.

Föredragshållare:

Christian Amato
0739-933004
christian.amato@bano.se

www.bano.se

TORMAX


Med Europas första automatiska dörröppnare lades grunden 1951 för varumärket TORMAX. Vi säljer och monterar dörrautomatik till alla typer av byggnader såsom kommersiella lokaler, sjukhus, bostäder, industri etc. där skjut- slag- och karuselldörrar används.

Vi visar våra lösningar för hermetiska dörrar som förhindrar att utomhusluften blandas samman med inomhusluften.  Dessa används till exempel i laboratorier, operationssalar, renrumsproduktion eller inom den farmaceutiska industrin. Vi visar även våra lösningar för entréer och dörrautomatik.

Föredragshållare:

Sven Edvardsson  
010 800 8108
sven.edvardsson@tormax.se

www.tormax.se

Om Arkitektakademin

Live

Arkitektakademin ge dig tillgång till komprimerad live information från flera ledande leverantörer i en digital miljö.

Interaktion

Representanterna håller korta föredrag och det finns möjlighet att ställa frågor live och i chatten.

Enkelt

Du ansluter enkelt till föredragen via länken. Plattformen är Gotomeeting. Se information om anslutning nedan.