Genomförd 27 april 2021 Tema 

Byggnation i Trä

Dagen handlade om att utforska möjligheterna att skapa byggnader med naturens egna material - trä - och vilka lösningar och material som fungerar i kombination med en stomme i trä. 

Skogen är en enorm kolsänka och genom att avverka och plantera nya träd fortgår processen att binda in koldioxid ur atmosfären. Trä är inte bara ett klimatsmart materialval utan ett förnybart, inhemskt och ekonomisk material som med dagens teknik ger dig möjlighet att skapa fantastisk arkitektur. 

Föredragen är ca 25 minuter per leverantör. Du kan se inspelningen i sin helhet eller se respektive leverantör enligt schemat nedan. Du kan även ladda ner presentationerna i pdf-format här->  Ladda ner >

Föredragshållare

Ladda ner alla presentationer

Masonite Beams

Tisdag 27 april 09:30

Flera år av utveckling ligger bakom Masonite Beams Flexibla Byggsystem. Ett byggsystem med lättbalksstomme i trä som ger stor arkitektonisk frihet vid byggande av villor, industrier, påbyggnader och höga trähus upp till 8 våningar.

Låg vikt, lätt att montera och liten klimatpåverkan är tre delar som utmärker vårt byggsystem. Med vårt byggsystem i lättbalk kommer styrkan inifrån.

Föredragshållare:
Henrik Sjödin
070 276 80 43
henrik.sjodin@byggmagroup.se 

Saint-Gobain

Tisdag 27 april 10:15

Hos oss på Saint-Gobain ligger hållbart byggande med hög komfort högst upp på agendan. Vi kan nu ge vägledning till hur man klarar utmaningarna inom KL-träbyggnation för att klara kraven kopplade till brand, ljud, fukt och energi. Under dagen presenteras vår KL-trä projekteringsguide som innehåller högpresterande lösningar för olika byggdelar. Även CO2-ekvivalenter presenteras för varje lösning.

I Saint-Gobain koncernen ingår ett flertal olika varumärken som exempelvis Gyproc, Dalapro, ISOVER, Weber, Ecophon, Saint-Gobain Glass.

Föredragshållare:
Patrik Andersson
+46 (0) 70-618 42 82
Patrik.Andersson@saint-gobain.com

Moelven Wood Projekt

Tisdag 27 april 11:00

Vi utvecklar och producerar ett stort urval av träbaserade byggprodukter, både interiöra och exteriöra, med hög förädlingsgrad. Vi på Moelven Wood Projekt kan trä och vägleder i valet av synliga träprodukter till byggprojekt. Förutom de traditionella träslagen har vi ett brett utbud av utvalda träprodukter, brandskyddat trä och spännande koncept. Vi ligger i framkant med såväl brand-, miljö- som produktdokumentation.

Föreläsningen kommer ha sin tyngd på brandskyddade träfasader för flervåningshus

Föredragshållare:
Peter Johnson
+46101225021
peter.johnson@moelven.se

SÖDRA

Tisdag 27 april 13:00

Södra är en stor skogsindustrikoncern som skapar produkter och tjänster för en global marknad. Vi har kontroll över hela värdekedjan från frö till kund och verkar för en hållbar utveckling i alla led.

Vi satsar också strategiskt på innovation för att utveckla nya hållbara och klimatsmarta produkter baserade på den förnybara skogsråvaran, produkter så som stommar i massivträ och fasader i olika träsorter.

Föredragshållare:
Lars Broström
+46 72 581 82 28
lars.brostrom@sodra.com

Martinsons

Tisdag 27 april 13:45

Tidigt samarbete är nyckeln.
Martinsons speciella förmåga att förverkliga byggprojekt i limträ och KL-trä baseras på flera decenniers erfarenhet. En bevisad framgångsfaktor är att involvera Martinsons experter redan initialt i processen. Både för att tidigt göra smarta materialval och för möjligheten att ta tillvara materialens egenskaper fullt ut.

Föredragshållare:
Jonas Lindgren
+46 914 208 53
jonas.lindgren@martinsons.se

ROCKWOOL

Tisdag 27 april 14:30

I Norden ökar intresset för att bygga förnybart, hållbart och mångsidigt. Detta har gjort att intresset även ökat för att bygga hus i korslimmat (KL) trä även kallat massivträhus.

Att konstruera något med KL-trä och välja lämplig isolering där materialen samverkar är enkelt. Stenull tillsammans med trä är ett giftemål med många fördelar. Stenull är obrännbart och fuktavvisande, två lämpliga egenskaper i träbyggnationer.

Föredragshållare:
Magnus Kamstedt
+46 706 26 66 10
magnus.kamstedt@rockwool.com

Om Arkitektakademin

Live

Arkitektakademin ge dig tillgång till komprimerad live information från flera ledande leverantörer i en digital miljö.

Interaktion

Representanterna håller korta föredrag och det finns möjlighet att ställa frågor live och i chatten.

Enkelt

Du ansluter enkelt till föredragen via länken. Plattformen är Gotomeeting. Se information om anslutning nedan.