Arkitektakademin

Vi ger dig som arkitekt, konstruktör, fastighetsägare och byggentreprenör möjlighet att kostnadsfritt vidareutbilda dig inom ett flertal områden och teman. Nytt för 2022 är våra Arkitekturmässor som vi ordnar på ett antal platser under året. Se planerade mässor i kalendern. Välkommen! 

Samarbetspartners

Kalender 2022

Listan uppdateras successivt.
Vill du se genomförda temadagar och mässor hittar du dem här: Genomförda temadagar ->

Följ oss gärna på LinkedIn

Onsdag 15 juni 2022

On Tour: ARKITEKTURMÄSSA UMEÅ

ARKITEKTAKADEMIN ON TOUR

Vi gästar Umeå och kommer att finnas i entrén på Umestan Företagspark Hus 12 mellan 11:00 och 14:00. Du får möjlighet att träffa representanter från ett 10-tal leverantörer inom olika områden. Under några effektiva timmar kan du kika på nyheter, träffa branschkollegor och kunder i en mysig, nära miljö. 

Vi bjuder föranmälda fackbesökare på lunch kl 12:00.

OSA: Senast 9 juni


- SE UTSTÄLLARE & ANMÄL DITT BESÖK -

Genomförda Temadagar & Arkitekturmässor

Här kan du se info om våra genomförda events och även se de digitala temadagarna igen i inspelat format.

Torsdag 19 maj 2022

On Tour: ARKITEKTURMÄSSA GÖTEBORG

ARKITEKTAKADEMIN ON TOUR

Vi gästade Göteborg och  GTS Konferens & Festvåning.


- SE UTSTÄLLARE & BILDER FRÅN MINIMÄSSAN -

Torsdag 21 april 2022

On Tour: ARKITEKTURMÄSSA MALMÖ

PREMIÄR FÖR ARKITEKTAKADEMIN ON TOUR

Vi gästade Malmö och  på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. 


- SE UTSTÄLLARE & BILDER FRÅN MINIMÄSSAN -

Torsdag 24 mars 2022

Tema: ENERGISNÅLA BYGGNADER

I takt med ökande energipriser ökar kraven på energisnåla byggnader. 

Under denna dag kommer du få ta del av många olika lösningar för att nå energimålen med bibehållna krav på klimatpåverkan, hållbarhet och komfort.

Föredragen hålls live i ca 20 minuter per leverantör.

Föredragshållare: Sapa, Nudura - Del av CPG Europe, Chromogenics, Svalson, Träullit
 

- INFO & INSPELNING -

Genomförd Tisdag 27 april 2021

Tema: BYGGNATION I TRÄ

Dagen handlade om att utforska möjligheterna att skapa byggnader med naturens eget material - trä - och vilka lösningar och material som fungerar i kombination med en stomme i trä.  Du kan se info och kontaktuppgifter till de som medverkade samt se en inspelning.

Skogen är en enorm kolsänka och genom att avverka och plantera nya träd fortgår processen att binda in koldioxid ur atmosfären. Trä är inte bara ett klimatsmart materialval utan ett förnybart, inhemskt och ekonomisk material som med dagens teknik ger dig möjlighet att skapa fantastisk arkitektur.

Medverkande leverantörer: Masonite Beams, Saint-Gobain, Moelven Wood, SÖDRA, Martinsons och ROCKWOOL

- INFO & INSPELNING - 

Genomförd Tisdag 18 maj 2021

Tema: HÅLLBAR SKOLA

Hur bygger vi hållbara skolor, förskolor och utbildningslokaler för kommande generationer? Du kan se info och kontaktuppgifter till de som medverkade samt se en inspelning. 

Att utforma byggnader och utbildningsmiljöer för kommande generationer är en utmaning i funktion och hållbarhet ur många perspektiv.

Vi belyser flera områden såsom hållbara materialval, brandsäkerhet, akustik och tillgänglighetsanpassning.

Medverkande leverantörer: Nordskiffer, Eld & Vatten, Steni, Aritco, ROCKPANEL, Svalson och Träullit

- INFO & INSPELNING -


Genomförd Tisdag 15 juni 2021

Tema: BOSTÄDER - HÅLLBART & INNOVATIVT

Att bygga människors hem är ett utmanande och ansvarsfultl uppdrag. Förmiddagen ägnades åt modernt bostadsbyggande med fokus på hållbarhet och innovativa lösningar. Lösningar för flerfamiljshus, äldreboenden, småhus m m presenterades.

Tekniska innovationer och smarta materialval hjälper dig att lösa bostadsbyggandets många utmaningar såsom hållbarhet, estetik, tillgänglighet och inte minst trivsel.

Medverkande leverantörer: Steni, Svalson, Vieser, ROCKPANEL, Martinsons och Globus

- INFO & INSPELNING -Tisdag 31 augusti 2021

Tema: SJUK- OCH HÄLSOVÅRD

Utformning och planering av sjuk- och hälsovårdslokaler är kanske det mest krävande i många aspekter. Inte minst under det gånga året visat på utmaningar vi hade svårt att förutse. 

Att välja material och lösningar till denna bransch ställer din kunskap och erfarenhet på sin spets och ofta krävs speciallösningar. 


Medverkande leverantörer:

Svalson - Foamglas - Lamidoors - Tarkett - Bano - Tormax

INFO & INSPELNING -

Tisdag 14 september 2021

Tema: BOSTÄDER - HÅLLBART & INNOVATIVT

Att bygga människors hem är ett utmanande och ansvarsfull uppdrag. Dagen ägnas åt modernt bostadsbyggande med fokus på hållbarhet och innovativa lösningar. Lösningar för flerfamiljshus, äldreboenden, småhus m m presenteras.

Tekniska innovationer och smarta materialval hjälper dig att lösa bostadsbyggandets många utmaningar. Vi fick se lösningar för balkonger, fasad, modulbyggda hus och garage, stödmurar och brandtrygghet.

Medverkade leverantörer: Lumon - Sapa - Mellby Garage / Mellby Hus - Blixbo Cement - Eld & Vatten


- INFO & INSPELNING -

Torsdag 14 oktober 2021

Tema: HÅLLBAR SKOLA

Hur bygger vi hållbara skolor, förskolor och utbildningslokaler för kommande generationer?

Att utforma byggnader och utbildningsmiljöer för kommande generationer är en utmaning i funktion och hållbarhet ur många perspektiv.

Vi belyser flera områden såsom hållbara materialval för fasad, grund och konstruktion, emissionssäkra golv, lösningar för att brandtrygga byggnader och tillgänglighetsanpassning. 

- INFO & INSPELNING -

Torsdag 21 oktober 2021

Tema: KONTOR & AFFÄRSHUS

Denna temadag ägnas åt utformning av moderna kontorshus, affärslokaler, köpcentra etc. Vilket intryck ska byggnaden ge och hur löser man utmaningarna med flexibilitet i en ombytlig verklighet?

Byggnadernas exteriöra utformning är de inhysta verksamheternas ansikte utåt. Planeringen interiört behöver förberedas för att snabbt kunna byggas om för att passa nya verksamheter. Samtidigt ska alla krav på offentlig miljö, tillgänglighet och hållbarhet uppfyllas.

Tag del av många olika lösningar för att välja det som passar ditt projekt.

- INFO & INSPELNING - 

Torsdag 2 december 2021

Tema: BOSTÄDER - HÅLLBART & INNOVATIVT

Att bygga människors hem är ett utmanande och ansvarsfull uppdrag. Dagen ägnas åt modernt bostadsbyggande med fokus på hållbarhet och innovativa lösningar. Lösningar för flerfamiljshus, äldreboenden, småhus m m presenteras.

Tekniska innovationer och smarta materialval hjälper dig att lösa bostadsbyggandets många utmaningar såsom hållbarhet, ekonomi, estetik, trygghet och inte minst trivsel.


- INFO & INSPELNING - 

Om Arkitektakademin

Temadagar

Arkitektakademin ger dig som arkitekt, konstruktör, fastighetsägare och byggentreprenör möjlighet att kostnadsfritt vidareutbilda dig inom ett flertal områden inom samma tema.

Kärnfullt

Varje föredrag är ca 15 minuter. Du deltar i de föredrag som känns aktuella för dig.

Live Interaktion

Leverantörernas experter håller föredragen live. Efteråt finns tid för frågor direkt i kanalen eller i chatten.

Enkelt

Du ansluter enkelt till föredragen via länken. Plattformen är Gotomeeting. Se information om anslutning nedan.

Digital plattform

Läs om Gotomeeting

Tisdag 3 maj 2022

Tema: UNDERHÅLLSFRIA BYGGNADER

Att en byggnad skulle kunna vara helt underhållsfri är naturligtvis en utopi och rubriken är väl något utmanande, men val av material och tekniska lösningar påverkar underhållsbehovet och därmed de löpande kostnaderna för fastighetsägaren både vid nyproduktion och ROT-projekt.

Under denna dag kommer du få ta del av många olika lösningar för att minimera underhållsbehovet med bibehållna krav på arkitektonisk frihet, klimatpåverkan och hållbarhet.

Föredragen hålls live i ca 20 minuter per leverantör.

Föredragshållare presenteras i början av april.


- SCHEMA -