Arkitektakademin

Vi ger dig som arkitekt, konstruktör, fastighetsägare och byggentreprenör möjlighet att kostnadsfritt vidareutbilda dig inom ett flertal områden och teman. Under våra temadagar delar ledande leverantörer med sig av sin unika expertis i ett koncentrerat digitalt format.  Föredragen är ca 15-20 minuter per leverantör och hålls live enligt respektive temadags schema.  Ingen föranmälan krävs. Välkommen! 

Samarbetspartners

Kalender 2022

Nu tar vi julledigt och återkommer med information om vilka temadagar vi kör under 2022.
Vill du se genomförda temadagar under 2021 hittar du dem här: Genomförda temadagar ->

Följ oss gärna på LinkedIn

Genomförda temadagar

Här kan du se info om våra genomförda temadagar och även se dem igen i inspelat format.

Genomförd Tisdag 27 april

Tema: BYGGNATION I TRÄ

Dagen handlade om att utforska möjligheterna att skapa byggnader med naturens eget material - trä - och vilka lösningar och material som fungerar i kombination med en stomme i trä.  Du kan se info och kontaktuppgifter till de som medverkade samt se en inspelning.

Skogen är en enorm kolsänka och genom att avverka och plantera nya träd fortgår processen att binda in koldioxid ur atmosfären. Trä är inte bara ett klimatsmart materialval utan ett förnybart, inhemskt och ekonomisk material som med dagens teknik ger dig möjlighet att skapa fantastisk arkitektur.

Medverkande leverantörer: Masonite Beams, Saint-Gobain, Moelven Wood, SÖDRA, Martinsons och ROCKWOOL

- INFO & INSPELNING - 

Genomförd Tisdag 18 maj

Tema: HÅLLBAR SKOLA

Hur bygger vi hållbara skolor, förskolor och utbildningslokaler för kommande generationer? Du kan se info och kontaktuppgifter till de som medverkade samt se en inspelning. 

Att utforma byggnader och utbildningsmiljöer för kommande generationer är en utmaning i funktion och hållbarhet ur många perspektiv.

Vi belyser flera områden såsom hållbara materialval, brandsäkerhet, akustik och tillgänglighetsanpassning.

Medverkande leverantörer: Nordskiffer, Eld & Vatten, Steni, Aritco, ROCKPANEL, Svalson och Träullit

- INFO & INSPELNING -


Genomförd Tisdag 15 juni

Tema: BOSTÄDER - HÅLLBART & INNOVATIVT

Att bygga människors hem är ett utmanande och ansvarsfultl uppdrag. Förmiddagen ägnades åt modernt bostadsbyggande med fokus på hållbarhet och innovativa lösningar. Lösningar för flerfamiljshus, äldreboenden, småhus m m presenterades.

Tekniska innovationer och smarta materialval hjälper dig att lösa bostadsbyggandets många utmaningar såsom hållbarhet, estetik, tillgänglighet och inte minst trivsel.

Medverkande leverantörer: Steni, Svalson, Vieser, ROCKPANEL, Martinsons och Globus

- INFO & INSPELNING -Tisdag 31 augusti

Tema: SJUK- OCH HÄLSOVÅRD

Utformning och planering av sjuk- och hälsovårdslokaler är kanske det mest krävande i många aspekter. Inte minst under det gånga året visat på utmaningar vi hade svårt att förutse. 

Att välja material och lösningar till denna bransch ställer din kunskap och erfarenhet på sin spets och ofta krävs speciallösningar. 


Medverkande leverantörer:

Svalson - Foamglas - Lamidoors - Tarkett - Bano - Tormax

INFO & INSPELNING -

Tisdag 14 september

Tema: BOSTÄDER - HÅLLBART & INNOVATIVT

Att bygga människors hem är ett utmanande och ansvarsfull uppdrag. Dagen ägnas åt modernt bostadsbyggande med fokus på hållbarhet och innovativa lösningar. Lösningar för flerfamiljshus, äldreboenden, småhus m m presenteras.

Tekniska innovationer och smarta materialval hjälper dig att lösa bostadsbyggandets många utmaningar. Vi fick se lösningar för balkonger, fasad, modulbyggda hus och garage, stödmurar och brandtrygghet.

Medverkade leverantörer: Lumon - Sapa - Mellby Garage / Mellby Hus - Blixbo Cement - Eld & Vatten


- INFO & INSPELNING -

Torsdag 14 oktober

Tema: HÅLLBAR SKOLA

Hur bygger vi hållbara skolor, förskolor och utbildningslokaler för kommande generationer?

Att utforma byggnader och utbildningsmiljöer för kommande generationer är en utmaning i funktion och hållbarhet ur många perspektiv.

Vi belyser flera områden såsom hållbara materialval för fasad, grund och konstruktion, emissionssäkra golv, lösningar för att brandtrygga byggnader och tillgänglighetsanpassning. 

- INFO & INSPELNING -

Torsdag 21 oktober

Tema: KONTOR & AFFÄRSHUS

Denna temadag ägnas åt utformning av moderna kontorshus, affärslokaler, köpcentra etc. Vilket intryck ska byggnaden ge och hur löser man utmaningarna med flexibilitet i en ombytlig verklighet?

Byggnadernas exteriöra utformning är de inhysta verksamheternas ansikte utåt. Planeringen interiört behöver förberedas för att snabbt kunna byggas om för att passa nya verksamheter. Samtidigt ska alla krav på offentlig miljö, tillgänglighet och hållbarhet uppfyllas.

Tag del av många olika lösningar för att välja det som passar ditt projekt.

- INFO & INSPELNING - 

Torsdag 2 december

Tema: BOSTÄDER - HÅLLBART & INNOVATIVT

Att bygga människors hem är ett utmanande och ansvarsfull uppdrag. Dagen ägnas åt modernt bostadsbyggande med fokus på hållbarhet och innovativa lösningar. Lösningar för flerfamiljshus, äldreboenden, småhus m m presenteras.

Tekniska innovationer och smarta materialval hjälper dig att lösa bostadsbyggandets många utmaningar såsom hållbarhet, ekonomi, estetik, trygghet och inte minst trivsel.


- INFO & INSPELNING - 

Om Arkitektakademin

Temadagar

Arkitektakademin ger dig som arkitekt, konstruktör, fastighetsägare och byggentreprenör möjlighet att kostnadsfritt vidareutbilda dig inom ett flertal områden inom samma tema.

Kärnfullt

Varje föredrag är ca 15 minuter. Du deltar i de föredrag som känns aktuella för dig.

Live Interaktion

Leverantörernas experter håller föredragen live. Efteråt finns tid för frågor direkt i kanalen eller i chatten.

Enkelt

Du ansluter enkelt till föredragen via länken. Plattformen är Gotomeeting. Se information om anslutning nedan.

Digital plattform

Läs om Gotomeeting